Освітній перекладач жестової мови: кадрове забезпечення комунікативних потреб жестомовних здобувачів освіти

  • Наталія Адамюк Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Ключові слова: інклюзивне навчання, перекладач, спеціальна освіта.

Анотація

Висвітлено значення понять «жестомовні здобувачі освіти» та «освітній перекладач жестової мови». Акцентовано увагу на хибності застосування застарілих термінів «перекладачдактилолог» і «сурдоперекладач». Розкрито зміст ст. 21 Саламанської декларації стосовно важливості жестової мови як засобу спілкування та доступу осіб із порушеннями слуху до освіти.

Стисло зазначено та обґрунтовано відмінність у подоланні комунікативного бар’єру жестомовними особами у порівнянні з чуючими представниками інших національних меншин. Окреслено стратегії забезпечення комунікативних потреб жестомовних осіб під час здобуття ними освіти. Схарактеризовано послуги, що забезпечують адаптацію освітнього середовища до комунікативних потреб жестомовних здобувачів освіти.

Висвітлено вимоги до перекладача жестової мови у освітньому закладі, викладені в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників і сформульовані сучасні функції освітнього перекладача жестової мови. Наведено статистичні дані УТОГ щодо кількості таких фахівців у закладах вищої освіти, де навчаються жестомовні особи.

Посилання

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 «соціальні послуги». – Краматорськ: Центр продуктивності, 2005, 117 с.
2. Класифікатор професій. ДК 003 : 2010 / [розробники: М. Гаврицька, В. Глоба, Т. Гречушкіна та ін. ]. – К.: соцінформ, 2010, 746 с.
3. Адамюк Н. Б. до питання про реальний стан навчання інвалідів зі слуху в україні /н. Б. адамюк // зб. наук. праць VII Міжнародної науково-практичної конференції [актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами]. (22–23 листопада 2006 р.) – К.: Університет «Україна», 2006. – с. 76 – 84.
4. Адамюк Н. Б. Перекладач у навчальному закладі як модель жестової мови для глухих студентів /н. Б. адамюк. – збірник наукових праць «педагогічні науки». випуск lXIX. – том 3, херсон.: херсонський державний університет, видавничий дім «гельветика», 2016. – с. 7–12.
5. Адамюк Н. Б. Проблемні аспекти отримання вищої освіти в україні жестомовними глухими особами /н. Б. адамюк. – збірник наукових праць «педагогічні науки». Випуск lXXXIII. – том 1, херсон. : херсонський державний університет видавничий дім «гельветика, 2018. – с.194–202.
6. Адамюк Н. Б. Сучасний погляд на жестову мову / н. Б. адамюк. – освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: зб. наук. праць: вип. 14 / за ред. в. в. Засенка, а. а. колупаєвої. – 2018. – с.11–20
Опубліковано
2020-02-03
Як цитувати
Адамюк, Н. (2020). Освітній перекладач жестової мови: кадрове забезпечення комунікативних потреб жестомовних здобувачів освіти. Особлива дитина: навчання і виховання, 4(93), 7-14. https://doi.org/10.33189/ectu.v4i93.36